Gofal Ychwanegol
Gofal Ychwanegol

Rydym yn ystyriol iawn o anghenion personol pob un o’m preswylwyr, ac rydym yn falch iawn fedru cwrdd y gofynnion hyn.

O’r tasgau symlaf fel bwyta, i’r tasgau mwyaf gofynnol, mae gennym y cyfarpar a’r sgiliau i helpu pob unigolyn. Gyda thîm mawr o staff ymroddol, mae gennym raglen hyfforddiant lefel NVQ ar gyfer delio ag anghenion arbennig ein preswylwyr, gan gynnwys nyrs gymwys, adran feddygol, ag offer arbennig ar gyfer yr henoed. Ynghyd ag ymweliadau cyson gan y doctor, rydym yn gymwys i weini rhai anghenion cymorth cyntaf gan gynnwys ocsigen. Gall preswylwyr aros yng ngofal eu doctor teuluol os yr ydynt o fewn eu ardal gweithredol.

Ar gyfer cynnal iechyd cyffredinol ein preswylwyr, rydym hefyd yn cael ymweliadau cyson gan optegwyr, deintyddion a pediatryddon.