Llety Talbot Court

Mae Talbot Court yn gartref preswyl wedi ei ddatblygu’n arbennig yng nghanol y dref, gyda lle i thua 30 o breswylwyr.

Mae gan pob preswylwr ystafell arbennigol wedi ei addasu a’i ddylunio i gynnig amgylchedd diogel a chartrefol iddynt. I wneud eu hamser gyda ni yn fwy esmwyth, mae gan pob preswylwr cynorthwydd personnol, a fydd yn ei helpu ag anghenion personol ynghyd a chyfathrebu gyda’i teuluoedd. Mae yna groeso i bob preswylwr i addurno eu ystafelloedd ag eiddo personnol, ac mae pob ystafell yn cael ei gwasanaethu’n ddyddiol gyda cyfleuster 24 awr yn ei le ar gyfer arolygu lles y preswylwr. Mae gan y cartref hefyd nifer o wahanol ystafelloedd ymolchi arbennig ar gyfer disgwyl ar ôl anghenion personnol y preswylwyr.

Mae cymdeithasu yn bwysig yn ein cartref, gyda digonedd o le, ac ystafell fyw fawr ar y llawr cyntaf. Mae hefyd gennym ardd fach gyda phatio wrth ochr yr ystafell fyw, lle gall y preswylwyr fwynhau amser allan yn yr awyr agored.

Bed Making Care home facilities