Telerau

Rydym yn croeshawi eich ymholiadau i breswyli yn Talbot Court, am fanylion manwl, pellach gan gynnwys costau a thelerau llawn, cliciwch yma;

Fel yr argymell gan CSSIW, ymdrechwn i gynnal ein safonau uchel ac arolygu’n reolaidd ar gyfer rheoli ansawdd. Mae gan breswylwyr hawl i gwestiynu ein safonau drwy trefniadaeth arbennig gyda’r addewid y byddwn yn ei gywiro o fewn 48 awr.