Gwybodaeth Talbot Court Care Home

Mae dechrau bywyd eto mewn cartref newydd yn gamp trafferthus i unrhyw un, ac nid yw’n llai o gamp i’r henoed.

Mae Talbot Court yn gyfleuster preswyl sydd a chyfarpar da, gan bwysleisio ar gofal, amynedd a dealltwriaeth, cynhwysion anghenrheidiol ar gyfer cartref diogel, sydd yn gysur i’r henoed. Mae gennym dîm mawr o staff cyfeillgar sy’n deall anghenion ein aelodau mewn oed, er mwyn iddynt gael amgylchedd hapus a dymunol, ynghyd a gofal domestig a meddygol anghenrheidiol.

Gyda chost preswyl fforddiadwy, rydym yn cynnwys costau gofal dyddiol, ynghyd a bwyd, golch, cyfleustodau, adloniant a theithiau allannol. Mae anghenion personnol eraill yn cael eu cwrdd gan y preswylwr neu ei perthynas agosaf.

Am fanylion pellach, cysylltwch a’r swyddog gweinyddiaeth.

ystafell un o'r preswylwyr