Care Home Nutrition at Talbot Court
Maeth

"Ni all fuddyn deithio ar ystumog gwag”, fel y dywed nifer o’m preswylwyr a fu yn y fyddin wrth Flo ein prif gogyddes!

Mae'n mynd heb dweud, bod Talbot Court wedi ei fendithio gyda tîm arlwyo arbennig, dan arweiniad Flo, i ddarparu bwyd blasus, maethlon ar gyfer ein preswylwyr.

Mae pob un o’n preswylwyr sydd ag anghenion deietegol arbennig yn cael eu edrych ar ei  hôl, ynghyd a help os oes gennynt anhawsterau symudol, neu anhawsterau bwyta.

Mae’r preswylwyr yn mwynhau prydiau bwyd rheolaidd trwy gydol y dydd, a ddewysir o fwydlen, ynghyd a diodydd a byrbrydau, sydd ar gael trwy gydol y dydd a’r nos. Mae achlysuron arbennig wastad yn esgus i ddathlu, ac mae Flo yn hoff iawn o baratoi cacen penblwydd a bwyd parti.