Croeso Talbot Court Care Home
Croeso
Mae yna groeso i breswylwyr ddod ag eiddo personnol i’w cadw yn eu ystafelloedd.

Mae yna groeso i breswylwyr ddod ag eiddo personnol i’w cadw yn eu ystafelloedd.

Pan ddawr amser i chi, neu rhywun sy’n agos atoch i ystyried cyfleuster cartref preswyl, y peth cyntaf brofwch yn Talbot Court, yw’r croeso cynnes, cyfeillgar sydd yn eich disgwyl.

Mae Talbot Court yn gartref preswyl bach, annibynnol, wedi ei leoli yng nghalon Port Talbot, gyda chyfleusterau modern, a lle i tua 30 o breswylwyr. Gyda balchder, rydym yn cynnig gofal o’r safon uchaf, yn arbennigo mewn amynedd, a dealltwriaeth. Mae gennym dîm mawr o staff ymroddedig ar law, gan gynnwys nyrsiau cymwysedig a chyfleusterau meddygol, i helpu ein preswylwyr i ymlacio, ac i deimlo’n gartrefol, rydym yn croesawi dodrefn, ac eiddo personnol.

Am wybodaeth ychwanegol, cliciwch ar y dolenni perthnasol, neu gallwch ein ffonio ar unrhyw bryd.

Francina

Francina Ritchie
Rheolwraig