Lles Talbot Court
Lles

Mae Talbot Court yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf, ar gyfer pleser a lles ein preswylwyr.

Mae ein tîm o staff ymroddedig wedi eu dewis yn oflaus, oherwydd eu sgiliau ymryddawn a’u cyfeillgarwch. Maent wedi eu addysgu yn drylwyr o ran anghenion dyddiol ein preswylwyr, sydd yn gwneud eu amser gyda ni mor gyfforddus a phleserus ag sy’n bosib. Mae hyn yn cynnwys nifer o wahanol gweithgareddau, er enghraifft, ymarfer corff, gêmau, ymweliadau trîn gwallt, teithiau allannol ac hyd yn oed sioeau amrywiadol.

Yn Talbot Court ymdrechwn i wneud yr amgylchedd o gwmpas ein preswylwyr mor gartrefol ag sy’n bosib, gyda digon o ddeunydd darllen, ac ystafelloedd teledu.

Mae ymroddiad teuluol yn bwysig iawn ar gyfer lles hir-dymor y preswylyr, ac rydym yn croesawu unrhyw ymweliadau o fewn amser rhesymol, tra all ymwelwyr ddefnyddio un o’m ystafelloedd preifat, neu ystafell personnol y preswylwr.